• Nội động từ

  Sống lay lắt, lay lắt
  Un homme qui vivote
  một người sống lay lắt
  Usine qui ne fait que vivoter
  nhà máy chỉ còn lay lắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X