• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  dialing tone

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dial tone
  âm quay số gọi lại
  Recall Dial Tone (RDT)
  âm quay số, âm kép
  Dial Tone, Dual Tone (DT)
  độ trễ âm quay số
  dial tone delay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X