• Thông dụng

  Danh từ

  Favour
  ban ân huệ
  to bestow a favour
  ban thật nhiều ân huệ cho ai
  to lavish ones favour on someone
  được hưởng ân huệ
  to receive a favour
  xin ai một ân huệ
  to ask a favour of someone, to ask someone for a favour
  Coup de grâce, "blow of mercy"
  viên đạn ân huệ
  đòn xử tử ân huệ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  favour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X