• Thông dụng

  Động từ.

  To embrace; to hug; to take in one's arms.
  ôm đầu
  to take one's head in one's hands.
  Nurse; nurture.
  ôm một giấc mộng to lớn
  to nurture a great dream.
  To take on;
  ôm nhiều việc quá
  to take on too many jobs.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  embrace

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  amplexus
  slim

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  braise
  lot
  lean

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X