• Thông dụng

  Động từ.

  Cary too many things with one.
  đi đâu ôm đồm thế
  Where are you going with so many things.
  To take more
  Than one can cope with at a time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X