• Thông dụng

  Mincing.
  Đi õng ẹo
  To take mincing steps.
  Whimsical, capricious.
  õng ẹo thế ai chiều nổi !
  Who can gratify such a capricious person ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X