• Thông dụng

  Động từ.

  To float; to overfloat.
  bèo nổi mặt ao
  Waterfern floats on the surface of the fond.
  To rise; to develop.
  trời nổi gió
  The wind rises.
  Be brought out.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X