• Thông dụng

  Opress, persecute, ill-treat, grind down
  Bị giam cầm đày ải
  To be held in custody and ground down.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X