• Thông dụng

  Danh từ

  Pass
  ải Nam Quan
  Nam Quan pass
  quân trú phòng cửa ải
  troops garrisoned at a fort covering a pass
  Hurdle, ordeal, trial
  vượt qua cửa ải cuối cùng
  to overcome the last hurdle

  Tính từ

  Rotten
  gỗ này đã bị ải
  this wood is rotten
  Aerated and loose
  phơi cho ải đất
  to aerate the soil loose
  cày ải
  to plough the ground loose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X