• Thông dụng

  Danh từ

  Lute-like instrument; musical instrument
  Cầm Kỳ Thi Hoạ
  Music, Chess, Poetry, Painting (regarded as the four amusements or accomplishments of a feudal intellectual)

  Động từ

  To hold, to keep
  Đảng cầm quyền
  the party holding power, the party in power, the in party
  người cầm lái
  the person holding the steering wheel, the driver
  cầm quân đi đánh giặc
  to hold the command of an army and fight aggressors, to command an army in the fight against aggressors
  cầm tay nhau
  to hold hands
  cầm khách lại chơi vài ngày
  to keep a guest back for a few days
  cảm động không cầm được nước mắt
  too moved to hold back one's tears, to be moved to tears
  không sao cầm được mối thương tâm
  to be hardly able to hold back one's feeling of compassion
  To stop
  tiêm thuốc cầm máu cho người bị thương
  to give the wounded a shot to stop his bleeding
  thuốc cầm tiêu chảy
  a medicine which stops diarrhea
  To pawn, to mortgage
  cầm ruộng cho địa chủ
  to mortgage one's field to a landlord
  cầm bộ quần áo được mấy đồng bạc
  to pawn one's suit of clothes for a few dong
  To expect
  Kiếp này ai lại còn cầm gặp đây
  it was not expected that we should meet again in this world
  To reckon
  Đừng cầm tôi như đứa con nít
  don't reckon me for a child!
  cầm cân nảy mực
  to hold the scales even, to hold the balance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X