• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apex block
  arch keystone
  crown block
  keystone

  Giải thích VN: Gạch vòm trung tâm của một vòm cuốn bán [[nguyệt. ]]

  Giải thích EN: The central voussoir of a semicircular arch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X