• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  metamorphosed rock
  transformed rock
  metamorphic rock
  đá biến chất kết tinh
  crystalline metamorphic rock
  đá biến chất động lục
  dynamic metamorphic rock
  metamorphic rocks
  metamorphic stone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X