• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chip ice
  máy làm đá mảnh
  chip ice machine
  máy làm đá mảnh
  chip ice maker
  máy làm đá mảnh
  chip ice making machine
  máy đá mảnh
  chip ice machine
  máy đá mảnh
  chip ice machine [maker
  máy đá mảnh
  chip ice maker
  máy đá mảnh
  chip ice making machine
  flake ice
  máy làm đá mảnh
  flake ice maker
  nhà máy làm đá mảnh
  flake ice making plant
  trạm sản xuất đá mảnh
  flake ice making plant
  flaky ice
  ice piece
  dụng cụ định lượng đá mảnh
  ice piece dispenser
  scale ice
  máy làm (nước) đá mảnh
  scale ice maker
  shaved ice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X