• Thông dụng

  Danh từ
  electric lamp; electric light

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric lamp
  electric light
  electrical lamp
  glow signal
  incandescent lamp
  lamp
  đèn điện phát quang
  electroluminescent lamp
  đèn điện trở
  resistance lamp
  đui đèn điện
  lamp holder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X