• Thông dụng

  Small dyke surrounding a big one

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barrier
  batardeau
  border dike
  bridge
  bulkhead
  đê quai bằng cọc tấm
  sheet pile bulkhead
  coffer-dam
  dam
  encircling dike
  jumper
  lintel block
  protecting dike
  spandrel beam
  stop-logs
  web

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X