• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle lever
  bell crank
  hệ thống đòn khuỷu
  bell crank system
  bent lever
  toggle
  cấu đòn khuỷu
  toggle mechanism
  toggle lever
  toggle link

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X