• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  close in a well
  shut-in
  áp suất khi đóng giếng
  shut in pressure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X