• Thông dụng

  Supervise and speed up.
  Được giao cho đôn đốc một công trình xây dựng
  To be entrusted with the responsibility of supervising and speeding up a construction work.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X