• Thông dụng

  Push out, push up (from below).
  Giun đùn đất
  Worms push up earth.
  Khói đùn từ mặt đất lên
  Smoke coiled up from the earth.
  Pass the buck, shift the responsibility (of some hard job)
  Đùn việc khó cho người khác
  To shift to another person.
  Cũn nói ỉa đùn+Shit oneself (of chindren).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X