• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rotating disc
  rotating disk
  rotor
  trục đĩa quay (trong công )
  rotor shaft
  turbplate
  turnplate
  turnsheet
  turntable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X