• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  managing unit

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  management unit
  đơn vị quản bộ nhớ
  memory management unit
  đơn vị quản bộ nhớ
  memory management unit (MMU)
  đơn vị quản bộ nhớ
  MMU (memorymanagement unit)
  đơn vị quản bộ nhớ phân trang
  PMMU (pagedmemory management unit)
  đơn vị quản trí nhớ
  memory management unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X