• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  memory management unit
  đơn vị quản bộ nhớ phân trang
  PMMU (pagedmemory management unit)
  memory management unit (MMU)
  MMU (memory management unit)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X