• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  groove
  rabbet
  đường (bào) soi cắt nước của khung cửa sổ
  window frame rabbet
  slot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X