• Thông dụng

  Highlands, mountain areas.
  Công tác nhiều năm đường ngược
  To work for many years in the highlands.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X