• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balanced line
  hệ thống đường truyền cân bằng
  balanced line system
  phần tử logic đường truyền cân bằng
  balanced line logic element
  balanced routing
  balanced transmission line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X