• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  access line
  đường truy nhập tổng đài nhánh lẻ
  private branch exchange access line
  access link
  access path
  độc lập đường truy nhập
  access path independence
  đường truy nhập chia sẻ
  shared access path
  đường truy nhập dùng chung
  shared access path
  đường truy nhập đo thử
  Test Access Path (TAP)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X