• Thông dụng

  Plump-faced, plump-cheeked, full-faced
  Mặt mũi đầy đặn
  To be plump-faced, to have a full-faced
  Upright, honourable
  Ăn đầy đặn
  To be have uprightly, to be upright in one's dealings with others.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X