• Thông dụng

  Line one's pocket (purse) full
  Lão tri huyện từ quan sau khi đã đẫy túi
  That old district chief resigned after having lined his purse full

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X