• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drowned weir
  submerged dam
  submerged weir

  Giải thích VN: Một đập trong đó mức nước đoạn cuối cao hơn mức nước bề [[mặt. ]]

  Giải thích EN: A weir in which the tail water level is higher than the crest water level.

  submersible dam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X