• Thông dụng

  Have one's wish fulfilled, be fully satisfied
  Nhà thơ rất đắc ý tác phẩm của mình được quần chúng yêu chuộng
  The poet had his wish fulfilled, with his works having become popular with the masses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X