• Thông dụng

  Put forward (for discussion)
  Đề xuất rất nhiều ý kiến cải tiến công tác
  To put forward a great many ideas to improve the syle of work.đề xướng
  Initiate, take the initiative, promote
  Đề xướng một kế hoạch mới
  To promote a new plan

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  suggest

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  offer
  raise
  tender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X