• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  delubrum

  Giải thích VN: Thánh đường, nhà mồ hay nơi thiêng liêng của người La [[mã. ]]

  Giải thích EN: A Roman temple, shrine, or sanctuary.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X