• Thông dụng

  In order that, in order to, so that, so as to
  Bón phân nhiều để cho lúa tốt
  To manure abundantly so that the rice plants grow well.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  donatives

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X