• Thông dụng

  Động từ.

  To spoon-feed
  bón cơm cho trẻ
  to spoon-feed a child on rice
  bón từng thìa cháo cho người bệnh
  to spoon-feed a patient on rice soup
  To fertilize, to manure, to improve (soil) with fertilizer or manure
  bón lúa
  to manure rice
  bón ruộng
  to manure a field
  bón vôi để cải tạo đất
  to improve soil with lime
  Tính từ
  Costive, constipated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X