• Thông dụng

  In order to, in order that, so that, so as to
  Ăn để sống
  To eat in order to go on living, to eat in order to live

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X