• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  Data Definition (DD)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data definition
  câu lệnh định nghĩa dữ liệu
  data definition name statement (DDstatement)
  câu lệnh định nghĩa dữ liệu
  SS statement (datadefinition statement)
  lệnh định nghĩa dữ liệu
  data definition statement
  ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
  Data Definition Language (DDL)
  ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
  DDL (datadefinition language)
  tên định nghĩa dữ liệu
  data definition name
  tên định nghĩa dữ liệu
  data definition name (DDname)
  tên định nghĩa dữ liệu
  Data Definition Name (DDN)
  tên định nghĩa dữ liệu
  DD name (datadefinition name)
  tiện ích định nghĩa dữ liệu tương tác
  IDDU (interactivedata definition utility)
  tiện ích định nghĩa dữ liệu tương tác
  interactive data definition utility (IDDU)
  đinh nghĩa dữ liệu ngoài
  external data definition
  định nghĩa dữ liệu ngoài
  external data definition
  định nghĩa dữ liệu trong
  internal data definition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X