• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  define style

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  type definition
  định nghĩa kiểu phần tử
  element type definition
  định nghĩa kiểu tài liệu
  document type definition (DTD)
  định nghĩa kiểu tài liệu
  DTD (documenttype definition)
  định nghĩa kiểu tài liệu-DTD
  document type definition (DTD)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X