• Thông dụng

  Spruce, well - groomed.
  Chàng thanh niên ăn mặc đỏm dáng
  A well-groomed young an.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X