• Thông dụng

  Danh từ
  Large-bladed chisel
  Young gentleman
  True love (used by women)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  maul
  brace
  shore
  stay
  dây chằng
  stay wire
  dây chằng cột buồm mũi
  bob stay
  đế chằng
  stay-block

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tie
  segment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X