• Thông dụng

  Compare, confront.
  Đối chiếu nguyên văn với bản dịch
  To compare the translation with the original.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collate
  correlation
  opposition
  readback
  reference point
  back-run
  change over

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  comparison
  bảng đối chiếu
  comparison sheet
  sự đối chiếu bút tích
  comparison of hand writings
  confrontation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X