• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  project
  bản tương tự của (đồ án) thiết kế
  project analog
  sự bảo vệ đồ án thiết kế
  defence of the proposed project scheme
  scheme
  sự bảo vệ đồ án thiết kế
  defence of the proposed project scheme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X