• Thông dụng

  Offering.
  Đưa đồ lễ lên chùa
  To bring offerings to the pogado.
  Bribes,things offered as bribes.
  Tên tri huyện hay nhận đồ lễ
  A district chief who often accepted bribes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X