• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  homologous
  dãy đồng đẳng
  homologous series
  dãy đồng đẳng (hóa dầu)
  homologous series
  on grade

  Giải thích VN: cùng cấp độ hoặc tầm [[cao. ]]

  Giải thích EN: On or at the same level or elevation.

  peer-to-peer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X