• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  variability

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  ramp

  Giải thích VN: Sự thay đổi trong đầu ra từ một giá trị đến một giá trị khác xảy ra tại một suất tuyến tính định [[trước. ]]

  Giải thích EN: A change in output from one value to another that occurs at a predetermined linear rate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X