• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caloric conductibility
  conductance
  conduction of heat
  heat conduction
  heat conductivity
  máy đo độ dẫn nhiệt
  heat conductivity meter
  độ dẫn nhiệt điện tử
  electronic heat conductivity
  temperature conductivity
  thermal conductance
  Thermal conductance (C)
  thermal conductibility
  thermal conduction
  thermal conductivity
  dụng cụ đo độ dẫn nhiệt
  thermal conductivity measuring instrument
  máy độ dẫn nhiệt
  thermal-conductivity detector
  máy đo độ dẫn nhiệt
  thermal conductivity gauge
  thermal diffusivity
  thermometric conductivity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thermal conductance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X