• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reduced viscosity

  Giải thích VN: Quan hệ giữa độ nhớt riêng độ tập trung trong xử chất [[dẻo. ]]

  Giải thích EN: The relationship between specific viscosity and concentration in plastics processing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X