• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  emissive power
  emissivity
  độ phát xạ cao
  high emissivity
  độ phát xạ màu
  color emissivity
  độ phát xạ nhiệt
  thermal emissivity
  độ phát xạ phổ
  spectral emissivity
  độ phát xạ đơn sắc
  color emissivity
  độ phát xạ đơn sắc
  monochromatic emissivity
  emittance
  radiance
  radiating capacity
  radiating power
  radiosity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X