• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bend
  bending
  bow
  buckling
  deflection
  deflexion
  flexibility
  flexible
  flexion
  flexure
  flight
  valley

  Giải thích VN: Độ uốn của một đường cong hay một sóng giữa hay đỉnh kế [[tiếp. ]]

  Giải thích EN: The dip of a curve or waveform that occurs between two adjacent peaks.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X