• Thông dụng

  Go bare-headed.
  Đội trời đạp đất
  To get complete free hand in one's life and action, to be free to do what one pleases in some area.
  Không đội trời chung
  To be in a death-feud with.
  Họ thề không đội trời chung
  They swear that their enmity is a death-feud.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X