• Thông dụng

  Participle.
  Động tính từ hiện tại
  Present Participle.
  Động tính từ quá khứ
  Past participle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X